Ga naar hoofdinhoud

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Endobronchiale echografie: EBUS-TBNA

Endobronchiale echografie: EBUS-TBNA

Longkanker is een van de dodelijkste kankers wereldwijd. De uitgebreidheid van de ziekte bepaalt de prognose en de behandeling; vandaar het belang van een accurate stadiëring. Als er geen metastasen op afstand worden vastgesteld maar er wel verdenking is van uitbreiding naar de mediastinale lymfeklieren, is het noodzakelijk weefsel van deze klieren te bekomen. In de meeste gevallen betekent mediastinale invasie immers inoperabiliteit.

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR images of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiology. 2021 Jan;63(1):81-90. • doi: 10.1007/s00234-020-02504-x. Epub 2020 Aug 5.PMID: 32761280

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR imaging of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiol 2021; 63:81-90 - doi: 10.1007/s00234-020-02504-x

Labyrinthine enhancement on 3D black blood MR images of the brain as an imaging biomarker for cisplatin ototoxicity in (lung) cancer patients.

Neuroradiology. 2020 Aug 5. doi: 10.1007/s00234-020-02504-x. Online ahead of print. PMID: 32761280
Back To Top