skip to Main Content

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Hypothermie als behandeling voor acute ischemische beroerte

Elk jaar worden ongeveer 19.000 Belgen getroffen door een beroerte. In het merendeel van de gevallen gaat het om een ischemische beroerte. De morbiditeit, mortaliteit en het kostenplaatje zijn hoog. Naast de hemicraniëctomie op de “stroke unit” bij een maligne media-infarct en het toedienen van aspirine is de intraveneuze trombolyse een van de bewezen effectieve behandelingen in de acute fase. Helaas krijgt uiteindelijk slechts 5 tot 15% van alle patiënten intraveneus rtPA (recombinant weefselplasminogeenactivator) toegediend, gezien het beperkte tijdsvenster waarbinnen trombolyse kan worden toegepast: tot 4,5 uur na het ontstaan van de symptomen.

Poster Abstracts.

European Stroke Journal. 2017;2:98-476 (doi:10.1177/2396987317705242)

European Stroke Organisation Conference: Abstracts.

European Stroke Journal. 2018;3:3-204 (doi:10.1177/2396987318770127)

Multicenter, retrospective analysis of endovascular treatment for acute ischemic stroke in nonagenarians.

Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2020;29 (doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104817)

Anti-glycine receptor antibody mediated progressive encephalomyelitis with rigidity and myoclonus associated with breast cancer.

Case Rep Neurol Med. 2013;2013:589154.doi:10.1155/2013/589154.

Anti-Glycine receptor antibody mediated Progressive Encephalomyelitis with Rigidity and Myoclonus (PERM) associated with breast cancer.

Case Reports in Medicine 2013. http://dx.doi.org/10.1155/2013/589154

Thunderclap hoofdpijn als voornaamste symptoom van een acute ischemische beroerte.

Tijdschrift voor neurologie en neurochirurgie

Ischemic stroke presenting as thunderclap headache: a diagnostic pitfall.

E-poster European Stroke Conference London 2013
Geen resultaten gevonden
Back To Top