skip to Main Content

Nieuwe artsen

dr. Sam Beeckman

Reumatoloog
dienst Reumatologie, campus Sint-Jan

Dr. Sam Beeckman studeerde geneeskunde aan de UGent en behaalde in 2015 zijn diploma met de grootste onderscheiding. Naast dit geneeskundediploma behaalde hij ook zijn Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen aan de UGent. Tijdens zijn specialisatie in de Interne Geneeskunde – Reumatologie werkte hij in het UZ Gent, AZ Sint-Blasius Dendermonde, AZ Sint-Lucas Gent en het AZ Sint-Lucas Brugge. Dr Beeckman vervoegde op 1 november 2021 de dienst Reumatologie van campus Sint-Jan en zal zich toeleggen op de brede waaier aan inflammatoire reumatologische aandoeningen, met een bijzondere interesse in vasculitis.

dr. Marie Behaeghe

Anatomopatholoog
dienst Anatomopathologie, campus Henri Serruys

Dr. Marie Behaeghe vervoegde in juli 2021 de staf van de dienst Anatomopathologie op campus Henri Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Ze behaalde haar diploma Geneeskunde aan de KU Leuven in 2015 en specialiseerde zich nadien tot patholoog in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV en in het UZ Leuven. In 2020 voltooide zij haar opleiding in de pathologische anatomie aan de KU Leuven onder leiding van prof. dr. Birgit Weynand. Voor ze de overstap maakte naar een deeltijdse functie op campus Henri Serruys werkte ze als algemeen patholoog in AZ Alma.

dr. Frieda De Bondt

Urgentist
dienst Spoedopname, campus Sint-Jan

In 2015 behaalde dr. Frieda De Bondt haar artsendiploma aan de KU Leuven. Aansluitend voltooide ze haar opleiding urgentiegeneeskunde in 2021, na een assistentschap op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Augustinus van de GZA Ziekenhuizen Antwerpen, AZ Groeninge Kortrijk en UZ Leuven. Haar speciale interesse gaat uit naar rampengeneeskunde en de opvang en behandeling van kleine en grote traumata. Daarenboven is het haar ambitie om de spoedgevallendienst verder uit te bouwen tot een referentiecentrum in het West-Vlaamse landschap.

dr. Emmanuel De Cock

Cardioloog
dienst Cardiologie, campus Sint-Jan

Dr. Emmanuel De Cock behaalde in 2015 zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent. Nadien volgde hij een opleiding tot cardioloog in AZ Groeninge Kortrijk, AZ Maria Middelares Gent, het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en UZ Gent. In oktober 2021 startte hij aansluitend een fellowship in de interventionele cardiologie op campus Sint-Jan om zich verder te bekwamen in de diagnostische en therapeutische ingrepen in het cathlab.

dr. Emmanuel De Tandt

Urgentist en intensivist
dienst Spoedopname, campus Sint-Jan

In 2014 behaalde dr. Emmanuel De Tandt zijn artsendiploma aan de KU Leuven. Hij voltooide de opleiding urgentiegeneeskunde in 2020, na assistentschap op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, AZ Maria Middelares Gent, AZ Damiaan Oostende, UZ Brussel, UZ Leuven en UZ Gent. Aansluitend volgde hij een opleiding op campus Sint-Jan om de bijzondere beroepsbekwaamheid in de intensieve zorgen te behalen. Zijn speciale interesse gaat uit naar rampengeneeskunde en naar de opvang en behandeling van pediatrische patiënten en kritieke zieken op de spoedgevallendienst. Ook in teaching verdiept hij zich, zowel op als naast de werkvloer, waar hij ook nog als erkende ALS- en EPALS-instructeur actief is. Daarenboven koestert hij de ambitie om de dienst Spoedopname op campus Sint-Jan verder uit te bouwen tot een referentiecentrum in het West-Vlaamse landschap.

dr. Matthias De Boulle

Cardioloog
dienst Cardiologie, campus Sint-Jan

Dr. Matthias De Boulle studeerde in 2020 af als arts-specialist in de cardiologie aan de Universiteit Gent. In oktober 2020 startte hij als fellow in het Universitair Ziekenhuis Brussel een bijkomende opleiding tot interventioneel cardioloog. In december 2020 slaagde hij voor het European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)-certificatie-examen. In oktober 2021 startte hij op campus Sint-Jan zijn tweede jaar fellowship interventionele cardiologie om zich verder te bekwamen in verschillende facetten van interventiecardiologie.

dr. Lennart Gistelinck

Psychiater
dienst Psychiatrie – psychosomatiek, campus SFX

Op 1 oktober 2021 startte dr. Lennart Gistelinck op de dienst Psychiatrie-psychosomatiek op campus SFX van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Hij behaalde zijn diploma geneeskunde in 2016 aan de UGent en genoot zijn opleiding tot volwassenpsychiater in het UZ Gent, op de campussen Melle en Gent van het psychiatrisch centrum KARUS en in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

Tijdens zijn assistentschap ontwikkelde dr. Gistelinck een specifieke interesse in angst- en stemmingsstoornissen en mede daardoor volgde hij een bijkomende opleiding in de cognitieve gedragstherapie (CBT) en dialectische gedragstherapie (DGT). Hij deed ook ervaring op met elektroconvulsietherapie (ECT) en wenst zich hier in de nabije toekomst verder op toe te leggen.

dr. Idris Piepers

Anesthesioloog en urgentist
dienst Anesthesie, campus Sint-Jan

Dr. Idris Piepers studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde zijn diploma in 2015. In 2020 voltooide hij de opleiding anesthesiologie en reanimatie na een assistentschap in het AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk en het Universitair Ziekenhuis Leuven. Aansluitend voltooide dr. Piepers in 2021 een opleiding aan het Universitair Ziekenhuis Brussel om de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde te behalen. In september van datzelfde jaar begon hij op campus Sint-Jan waar hij beide disciplines, anesthesie en urgentiegeneeskunde, combineert. Momenteel wijdt hij zich voornamelijk aan algemene anesthesie, maar in de toekomst wenst hij zich verder te verdiepen in locoregionale anesthesie

dr. Hendrik Priem

Anesthesist
dienst Anesthesie, campus Henri Serruys

Dr. Hendrik Priem studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en behaalde er zijn diploma als arts in 2014. Zijn specialisatie tot anesthesist voltooide hij in 2019 na opleiding in het UZ Gent en het AZ Delta Roeselare. Aansluitend volgde een opleiding in het AZ Delta om de bijzondere beroepsbekwaamheid in de intensieve zorgen te behalen.

Dr. Priem startte op 1 januari 2021 op campus Henri Serruys, waar hij zich toelegt op de algemene anesthesie en de intensieve zorgen, vanuit een uitgesproken interesse in de locoregionale anesthesie.

dr. Christophe Schoonjans

Gastro-enteroloog
dienst Maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan

Dr. Christophe Schoonjans voltooide zijn studies geneeskunde aan de Universiteit Gent en behaalde in 2020 zijn erkenning als gastro-enteroloog na assistentschap op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, AZ Delta in Roeselare en het UZ Gent. Nadien specialiseerde hij zich gedurende een jaar verder in de leverziekten in het Hôpital Erasme in Brussel, gecombineerd met een bijkomende opleiding endoscopie in het UZ Gent.

Dr. Schoonjans vervoegde in oktober 2021 de dienst Maag-, darm- en leverziekten op campus Sint-Jan en zal zich hier vooral toeleggen op leverziekten en endoscopische resecties van premaligne letsels in de gastro-intestinale tractus.

dr. Lander Van Acker

Pneumoloog
dienst Longziekten, campus Sint-Jan

Dr. Lander Van Acker behaalde in 2014 het diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent en startte vervolgens een specialisatie in de inwendige ziekten met subspecialisatie in de pneumologie. Tijdens zijn assistentschap was hij reeds twee jaar werkzaam op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en deed hij ervaring op in het AZ Nikolaas en UZ Gent. In 2020 vervolledigde hij zijn opleiding algemene longziekten. Daarna volgde hij een fellowship thoracale oncologie en lineaire EBUS, eveneens in het UZ Gent. Sinds 1 oktober 2021 is hij deeltijds aan het werk op de dienst Longziekten van campus Sint-Jan. Daarnaast bekwaamt hij zich verder in de thoracale oncologie in het Erasmus MC in Rotterdam. Vanaf januari 2022 zal hij dan voltijds werkzaam zijn op campus Sint-Jan, waar hij de focus zal leggen op thoracale oncologie en bronchoscopie/EBUS.

dr. Karlijn Van Hoe

Psychiater
dienst Psychiatrie – Psychosomatiek, campus SFX

Sinds 20 september 2021 versterkt dr. Karlijn Van Hoe het team van de dienst Psychiatrie – Psychosomatiek van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV op campus SFX. Dr. Van Hoe behaalde haar diploma geneeskunde in 2016 aan de KU Leuven met grote onderscheiding. Tijdens haar verdere specialisatie in de volwassen- en ouderenpsychiatrie werkte zij in het UPC KU Leuven, het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge en ook de Alexianen zorggroep in Tienen. Zij volgde een bijkomende psychotherapie-opleiding aan het Korzybski Iinstituut in Brugge. Doorheen haar opleiding had zij bijzondere interesse in en aandacht voor de ouderenpsychiatrie, waarop ze zich binnen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV ook verder zal toeleggen.

dr. Mathias Van Tornout

Anesthesioloog en intensivist
departement Anesthesie – Reanimatie, campus Sint-Jan

Dr. Mathias Van Tornout studeerde in 2012 summa cum laude af als arts aan de KU Leuven. Vervolgens behaalde hij in 2017 het masterdiploma in de Anesthesie en reanimatie, na opleiding te hebben genoten aan het UZ Leuven en op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL).

In 2018 behaalde hij zijn bijzondere beroepstitel intensieve zorgen na een residentschap op campus Sint-Jan in Brugge. Aansluitend werkte hij gedurende een half jaar als anesthesioloog in het AZ Delta in Roeselare met focus op locoregionale anesthesie. Hierna werkte hij in 2019 gedurende een jaar als senior clinical fellow in de cardiothoracale anesthesiologie en intensieve zorgen in het Harefield Hospital van het Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust in Londen.

Dr. Van Tornout heeft een bijzondere interesse in de uitgebreide toepassingsgebieden van echografie in de peri-operatieve setting en op Intensieve zorgen. Zo behaalde hij het Europese diploma voor transoesofageale echocardiografie (EACVI/EACTA), het Europese diploma voor locoregionale anesthesie (EDRA) en een diploma in focused intensive care echocardiography (FICE). Hij probeert bij te dragen aan de opleiding van anderen en is onder meer EPALS-instructeur.

In maart 2020 startte dr. Van Tornout als tijdelijk aangenomen arts-specialist op campus Sint-Jan en in mei 2021 vervoegde hij er het departement Anesthesie – Reanimatie, waar hij zich onder andere toelegt op cardiothoracale anesthesie en locoregionale anesthesietechnieken.

dr. Nicolas Vandepoele

Anesthesioloog
departement Anesthesie – Reanimatie, campus Sint-Jan

Dr. Nicolas Vandepoele studeerde in 2016 af als master in de geneeskunde aan de KU Leuven en koos er vervolgens voor de specialisatie Anesthesie en reanimatie. Hij vatte zijn opleiding anesthesie aan als assistent in AZ Groeninge in Kortrijk, waar hij in totaal 2 jaar werkte. Vervolgens kreeg hij gedurende 3 jaar opleiding in het UZ Leuven waar hij uitgebreide ervaring opdeed in het operatiekwartier, op de intensieve zorgafdeling en de spoedgevallendienst en in de pijnkliniek. In juli 2021 volgde zijn officiële erkenning als anesthesioloog, aansluitend startte hij als tijdelijk aangenomen arts-specialist op campus Sint-Jan ter versterking van het departement Anesthesie – Reanimatie. Intussen slaagde hij voor het Europese diploma voor locoregionale anesthesie. Naast locoregionale anesthesie toont hij een bijzondere interesse in onder andere pediatrische en thoracale anesthesie. Aan de hand van een extra vervolgopleiding intensieve zorgen wil hij in de nabije toekomst ook de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen behalen.

dr. Hanne Vandevivere

Orthopedist
dienst Orthopedie, campus Sint-Jan

Dr. Hanne Vandevivere versterkt het team van de dienst Orthopedie sinds 1 oktober 2020. Zij behaalde haar diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 2013. Dr. Vandevivere specialiseerde zich in de plastische en reconstructieve chirurgie en de hand- en polschirurgie. Zij genoot haar opleiding in het Sint-Trudo Ziekenhuis van Sint-Truiden, AZ Delta in Roeselare, AZ Groeninge in Kortrijk en UZ Leuven. In 2019 werd zij erkend als specialiste in de plastische en reconstructieve heelkunde. Daarna volgde zij het Nederlands nationaal pols- en handfellowship in de Amsterdamse en Rotterdamse vestigingen van de Xpert Clinics Hand- en polszorg. Daarnaast deed zij in het Erasmus MC in Rotterdam ervaring op in congenitale aandoeningen van het bovenste lidmaat en kinderchirurgie.

Op de dienst Orthopedie van campus Sint-Jan/Sint-Lucas Brugge zal zij zich toeleggen op de hand- en polschirurgie bij volwassenen en kinderen, de reconstructieve chirurgie na trauma (reconstructie van het bovenste en onderste lidmaat na ongeval) en congenitale aandoeningen van het bovenste lidmaat.

dr. Eva Vanhonsebrouck

Oftalmoloog
dienst Oogziekten, campus Sint-Jan

Dr. Eva Vanhonsebrouck studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en behaalde in 2016 haar diploma met grote onderscheiding. Verdere specialisatie in de oogheelkunde vond plaats in UZ Gent, het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint-Lucas Brugge. Na haar erkenning als oogarts in 2020 bekwaamde ze zich gedurende 1 jaar verder in het Oogziekenhuis Rotterdam tijdens een fellowship medische retina en uveïtis. Sinds 1 september 2021 is dr. Vanhonsebrouck werkzaam op de dienst Oogziekten op campus Sint-Jan. Hier zal ze zich voornamelijk toeleggen op medische netvliesaandoeningen – zoals maculadegeneratie, diabetische retinopathie en vaatocclusies – en uveïtis.

Back To Top