skip to Main Content
Tijdens de ambulante consultaties concentreren kinderpsychiaters dr. Wieme en dr. Keirse zich op de leefwerelden en het zelfbeeld van het kind.

AZLINK 17

Ambulante consultatie en outreach zetten de toon in kinder- en jeugdpsychiatrie in regio Brugge

Met het project KAS (Kinderpsychiatrische Afdelingen Samen), waarbij de samenwerking met de kinderpsychiatrie van het AZ Sint-Lucas Brugge (dr. Emmanuël Nelis en dr. Dries Dewulf) vorm kreeg, biedt het AZ SintJan Brugge-Oostende AV nu vanuit zijn campus SFX een compleet aanbod voor kinderpsychiatrische problemen. De focus in SFX ligt op de ambulante consultatie waar men multidisciplinair werkt en het kind en zijn familie centraal stelt.


“Door onze krachten te bundelen, kunnen we jongeren een stevig netwerk aanbieden en ziekenhuisoverschrijdend werken. Dat is bijvoorbeeld zo voor groepstherapie, met name inzake ouderbegeleiding rond ADHD en autisme. Vooral inhoudelijk kunnen we nu een bredere waaier aanbieden”, steekt kinderpsychiater dr. Johanna Wieme van wal. De samenwerking leidde ook tot een structurele vereenvoudiging, aldus dr. Wieme. “We kijken wie wat in huis heeft en stemmen af op elkaar om te optimaliseren qua zorg. Met meer mensen kun je ook meer realiseren en meer bedenken, en dat is zinvol. Als grotere groep kun je ook de continuïteit van de zorg beter verzekeren.”

De patiënt moet zijn eigen verhaal kunnen schrijven

De dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie focust haar activiteiten rond drie pijlers. Eerst zijn er de ambulante consultaties. In die gesprekken concentreren de psychiaters zich op de drie belangrijke leefwerelden – thuis, school, sociaal-vrije tijd – en op het zelfbeeld van de jongere. “In deze fase willen we door alles heen de juiste benadering vinden om opnieuw hoop te creëren”, stelt dr. Lien Keirse, kinderpsychiater. “We steunen, geven uitleg, brengen inzichten bij en stellen soms medicatie voor, waarbij neuro-biologische processen beïnvloed worden. Boven alles zoeken we ook naar een ondersteunend netwerk, waarbij we overleggen met scholen, CLB’s en andere externe hulpverleners.” In deze fase zijn vaak heel wat partijen rond het kind actief. “We willen de patiënt niet overnemen. We proberen met de patiënt en het gezin de gewenste aanpak te bespreken. De patiënt moet zich veilig voelen binnen zijn vertrouwde omgeving en samen met die omgeving zijn eigen verhaal schrijven. Dat is een geleidelijk proces dat we samen uittekenen.”

De psychiaters en het team van psychologen van AZ Sint-Jan BruggeOostende AV maken een beeld van het kind en de context en doen voorstellen voor een traject. De verslaggeving gebeurt naar de ouders en de huisarts, aldus dr. Keirse. “Zij kunnen dan eventueel nog eens naar de huisarts, bij wie ze het verslag kunnen doornemen. Voor de huisarts is het verslag nuttig, om bepaalde gebeurtenissen beter te kunnen interpreteren en te weten welke ondersteuning hij/zij het gezin het beste kan bieden.”

Zorg op maat van het gezin

De tweede pijler bestaat uit het outreach programma. Met Sint-Lucas is een nauwe samenwerking ontstaan in het mobiele K-team, een vierkoppig team dat is opgericht in 2003 in het AZ Sint-Lucas Brugge en waarvan dr. Lien Keirse deel uitmaakt. “De belangrijkste uitdaging van de kinderpsychiatrie in de regio is vooral de uitbreiding van de ambulante activiteit en het outreachprogramma”, benadrukt dr. Keirse. “We willen meer ambulant werken en daar krijgen we positieve reacties op. Dat geldt ook voor outreach.” Het outreach project dat de dienst aanbiedt is een extra troef in de zorg. Gezinnen worden thuis opgezocht en krijgen er de nodige ondersteuning. Dit leidt tot een meer toegankelijke, laagdrempelige en gedifferentieerde zorg op maat van het gezin. Het is een pilootproject dat met overheidssteun heel de provincie bedient. “Dat is een sterk opzet”, vindt dr. Keirse. “Het outreach team bestaat uit een kinderpsychiater, twee halftijdse psychiatrisch verpleegkundigen en een psycholoog. Een verpleegkundige of de psycholoog bezoekt de patiënt thuis.”

De derde pijler, tenslotte, is de samenwerking met de K-dienst in het AZ Sint-Lucas Brugge, die 25 bedden ter beschikking heeft. “Een opname doen we slechts bij doelgroepen met een grotere zorgnood, bijvoorbeeld bij een reeds chronische problematiek die vastloopt. We denken aan jongeren met een psychose of depressie, of met schoolweigeren”, onderstreept dr. Wieme. “Bovendien stel je opname meestal voor bij kinderen die zowel thuis als op school ontsporen. Een opname kan ook een time-out zijn wanneer ouders en de school aangeven dat het lastig is om dragen. Empowerment van kind en gezin is een van de hoekstenen van de opname.”

Wachtlijsten en crisissen

Wachtlijsten en crisisvragen vergen een constante alertheid en professionele evaluatie van de kindproblematiek en de context om tot een goede besluitvorming en gepaste hulp te komen. De juiste vragen stellen en mensen op de juiste plaats laten terechtkomen is de uitdaging. De druk om snel tot een oplossing te komen is meestal groot, maar voor diagnose en/of behandeling zijn er wachttijden. Multidisciplinair werken vergt tijd en overleg, en de bestaffing is beperkt. Ook het outreach project en de opnameafdeling werken met wachtlijsten. Wanneer een huisarts belt met een acuut probleem, wordt overlegd wat het te volgen traject kan zijn en wat huisarts en omgeving reeds kunnen doen.

Bij een crisis kan de dienst afspraken maken om de patiënt zo snel mogelijk te zien voor taxatie. Raadplegingen op afspraak bij:
 
Dr. Johanna Wieme
Kinder- en jeugdpsychiater, revalidatiearts, psychotherapeute
 
Dr. Lien Keirse
Kinder- en jeugdpsychiater, revalidatiearts, psychotherapeute
 
Dr. Dries Dewulf
Kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut i.o.
 
Lic. Annemie Verbeeren
Klinisch psychologe, psychotherapeute
 
Lic. Hilde Maet
Klinisch psychologe, psychotherapeute
 
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AVCampus Sint-Franciscus Xaverius
Spaanse loskaai 1
8000 Brugge
Tel: 050 47 04 20
Fax: 050 47 04 29
E-mail: Kinderpsychiatrie.SFX@azsintjan.be
Meer informatie vindt u in het luik “Kinder- en Jeugdpsychiatrie” op www.azbrugge.be/psychiatrie

 

Tijdens de ambulante consultaties concentreren kinderpsychiaters dr. Wieme en dr. Keirse zich op de leefwerelden en het zelfbeeld van het kind.

Back To Top